Slamsuging for sikkerhets skyld

bildet viser en bil som står

Forurenset slam er et avfallsprodukt som må fjernes og hele denne prosessen er strengt regulert av myndighetene. Kenneth Wernersen hos oss i Akershus Miljø tviler ikke et sekund på at det er en bra ting; «Det ligger så mye i det slammet vi suger opp som ingen av oss egentlig ser. Det er olje, kjemikalier […]

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of all the cookies.