bildet viser en arbeidsbil

Unngå tette sandfang

Det finnes sandfang overalt. Når de fungerer som de skal, merker du ikke at de er der. Men når de blir tette, kan skadeomfanget bli stort. Derfor er det viktig at sandfanget tømmes regelmessig og forsvarlig.

 Sandfang er en enkel mekanisk renseanordning som fjerner sand, grus og jord fra overflatevannet som renner ned i en kum. Massene samler seg i bunnen av kummen, mens vannet renner videre. Som regel er dette den eneste renseprosessen før vannet forsvinner inn i rørsystemet eller ut i naturen. Hensikten med et sandfang er altså å hindre tetting og forurensning.

Må tømmes jevnlig

Alle sandfang må tømmes regelmessig. Normalt er dette en enkel og rutinemessig jobb, som er unnagjort i løpet av en halv time tid. Hvor hyppig sandfanget bør tømmes er avhengig av hvor det er plassert og en rekke andre faktorer som avgjør hvor raskt det blir fylt opp med løsmasser. Normalt blir alle sandfang langs trafikkerte veier tømt hver vår etter at snøen har gått og feiebilene har gjort sin del av jobben. I et borettslag er det vanlig å tømme sandfanget et sted mellom hvert år og hvert tredje år.

Kraftige regnskyll øker belastningen

De siste årene har det blitt stadig hyppigere og kraftigere regnskyll i vårt område. Dette drar med seg enda mer løsmasse, noe som øker belastningen på sandfanget ytterligere. Her i området finnes det også en god del av gammeldagse, bunnløse betongkummer, som ikke tilfredsstiller dagens miljøkrav. Disse kan kollapse av påkjenningen etter kraftige regnskyll.

Vi i Akershus Miljø AS anbefaler tømmerutiner som gjør at du slipper å bekymre deg for kostbare oversvømmelser, forurensninger og tette rør. Hvis du er i tvil om kummer og rør er i forskriftsmessig stand, hjelper vi deg gjerne også med en rørinspeksjon. Og hvis du i tillegg holder et øye med kummer, sluk og rister og fjerner det som legger seg av løv og annet avfall, så kan du gå styrtregnet tryggere i møte.

Ring oss på 2222 5060