bildet viser et portrett av ansatt

En viktig del av den grønne bølgen

Avfallshåndtering er en viktig del av miljøvernet. Myndighetene stiller strenge krav til håndtering av avfall, og Akershus Miljø AS tar denne jobben på største alvor. Ifølge kjøreleder Harald Kruse er den Frogn-baserte bedriften en viktig del av den grønne bølgen.

 – Det er ikke alltid så lett å vite hva avfallet egentlig inneholder. Derfor sender vi regelmessig både tørr- og våtstoff til analyse for å være sikre på at det blir håndtert på forskriftsmessig vis, forteller kjøreleder Harald Kruse.

Miljøfyrtårn siden 2018

Akershus Miljø AS fikk den høythengende sertifiseringen «Miljøfyrtårn» allerede i 2018. Dette er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som blir driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Ifølge stiftelsen skal «Miljøfyrtårn passe for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.»

– Vi har hele tiden tatt miljøet på største alvor, så det var ikke behov for noen store omlegginger av virksomheten vår for å nå de strenge sertifiseringskravene. Vi har for eksempel hatt en ganske ny bilpark hele tiden. En av spylebilene våre er elektrisk, og alle de andre tilfredsstiller de strengeste kravene i Euro 6, forteller Kruse.

Kommunene må bli flinkere

Det er Miljødirektoratet som fastsetter avfallsforskriften, og ifølge Harald Kruse er den blitt strammet ganske hardt til, særlig de siste 10 til 15 årene. Kjørelederen forteller at bransjen generelt er ganske flinke til å følge opp påbudene i forskriften, men at særlig kommunene godt kunne gjøre en bedre innsats enn de gjør.

– De fleste kommunene har renseanlegg og greie rutiner for mottak av septik, men annet avfall er det verre med. Oljeholdig avfall, for eksempel, må vi til Lindum i Drammen med, og avfall fra fettutskillere leverer vi hos Norsk Matretur på Lørenskog. Avfallsforskriften pålegger enhver kommune som gir godkjenning for byggeprosjekter og annet å ha en ordning for mottak av alle typer avfall. En får ofte inntrykk av at politikerne vedtar regler og innstramminger, uten å tenke over de praktiske konsekvensene. Det opp til oss i bransjen å finne ut hvordan vi kan få tingene til å fungere i praksis, noe som ikke alltid virker miljømessig riktig, mener Kruse.

Viktig del av den grønne bølgen

Harald Kruse forteller at miljøengasjementet og miljøfyrtårnsertifiseringen gjør det lettere for Akershus Miljø AS å vinne frem i anbudskonkurranser.

– Dette er egentlig blitt et minstekrav. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen, og vi er allerede kjent for miljøsatsingen vår. Vi har alltid vært en viktig del av den grønne bølgen, og det skal vi fortsette å være, sier kjørelederen.

 

Kontakt oss på 22 22 50 60