FETT-UTSKILLER

Alle bedrifter som har sitt virke i å tilberede mat må ha installert en fett-utskiller, som må tømmes regelmessig. Det er knyttet strenge krav til hvem som må ha en fett-utskiller, og hvem som kan gjøre jobben med å tømme denne. Fett regnes som et farlig avfall.

Før vann renner ut i avløp brukes fett-utskilleren til å separere ut fettet fra vannet. Fett flyter opp til overflaten i en fett-utskiller og samler seg der. Å ikke tømme utskilleren resulterer i både vond lukt og utslipp av fett. Konsekvensen er tette avløp og oversvømmelser.

Hvor ofte avhenger av størrelse på og bruk av fett-utskilleren, men det bør gjøres minst en gang årlig.

Krav til tømming avhenger av kommunen man befinner seg i, men om de ikke overholdes kan de ansvarlige få både bøter og straff i henhold til lovverk om forurensning.

Vann som inneholder fett, kan gjøre stor skade på en kommune sitt avløpsnett. Kostnader for å reparere skadene kan det da kreves at må dekkes av bedriften.

En tømmebil åpner fett-utskilleren og spyler den i tillegg til rørene inn og ut, helt rent. Etter oppdraget er fullført samles og fraktes fettet og det møkkete vannet som er brukt bort, til et godkjent avfallsdeponi.

bildet viser Lastebil som gjennomfører tømming av fett-utskiller og høytrykksspyling