bildet viser en lastebil og en kum

Fettutskilleren – for rørenes skyld

Fett skal ikke skylles ut vasken. Vi vet det. Vi vet også at tette rør koster samfunnet vanvittig store summer hvert år. I tillegg til at det er en omfattende jobb å rense eller til og med bytte ut rør, så tiltrekker fettet seg rotter og andre skadedyr som lever av vårt avfall.

For større kjøkken som for eksempel restauranter og gatekjøkken har man ikke noe valg. Her har vi tydelige regler og forskrifter for hvordan fettet skal behandles og det foreligger et krav om at disse virksomhetene har en fettutskiller på plass.

En fettutskiller er rett og slett en boks av stål der alt som er skylles ut fra storkjøkkenet ender opp. Fett og vann blir så separert slik at fettet blir liggende igjen. Prosessen foregår sånn at alle rester etter matlaging, altså alle typer fett, flyter oppå vannet som så blir presset ut mens fettet blir liggende igjen.

Hvem må ha en fettutskiller?

Strengt tatt burde alle hatt en fettutskiller, men det har vi ikke. De som er pålagt å ha en er for eksempel:

 • Spisesteder, restauranter, gatekjøkken, kiosker, kantiner
 • Barnehager, skoler og SFO
 • Bakerier, konditorier, kafeer
 • Cateringvirksomheter
 • Ferskvaredisker i matbutikker eller senter
 • Storkjøkken og næringsmiddelindustri
 • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter
 • Fiskeforedlingsbedrifter

Noen kommuner går foran og stiller strengere krav enn andre. Her er Oslo en foregangskommune og Harald Kruse i Akershus Miljø forteller at man gjerne ser en trend i kommunene rundt når Oslo strammer til ytterligere; «Det er ingen tvil om at hovedstaden vår ikke bare har den største belastningen på sitt rørnett, men også den største bevisstheten rundt dette. Vi ser at kravene for kommunene rundt endres i takt med Oslo sine – og så kommer resten gjerne etter hvert.»

 

bildet viser et portrett av ansatt
Harald Kruse

 

Forebygg med faste tømmerutiner

Å følge med på avløpsvann og kloakk er rene folkestudie og Harald forteller om en ganske tydelig trend man har sett over tid. «Man skulle jo kanskje tro at det blir mindre fett i kloakken etter hvert som vi blir mer og mer bevisst på hvordan vi spiser, men det går heller den andre veien! Vi bruker mer ulikt fett nå, noe som syns helt tydelig på det vi slipper ut igjen.»

Og mer fett betyr mer trøbbel. «Det er viktig at vi gjør det vi kan – alle sammen.» fortsetter Harald. «Rens vannlåsen din hjemme jevnlig! I tillegg er det viktig å bruke skikkelig varmt vann og gjerne litt salmiakk innimellom. Det løser opp og forebygger.»

For større virksomheter er det viktig å sørge for gode tømmerutiner for fettutskilleren. «I Oslo er kravet at man tømmer fettutskilleren fire ganger hvert år, og de fleste kommunene i Stor-Oslo følger samme regel. Da er det jo greit å vite at man kan inngå en avtale med oss i Akershus Miljø – så trenger man egentlig ikke tenke mer på det selv!» sier Kruse før han raskt nevner hva en tømmeavtale gir deg som kunde.

 • Jevn tømmehyppighet ihht din kommunes krav.
 • Avlevering av innsamlet fett og slam til godkjent mottak.
 • Ev lovpålagte varslinger til kommunen

Ta kontakt med oss i Akershus Miljø, så sørger vi for en litt enklere hverdag for deg!

 

bildet viser en kontakt oss knapp