bildet viser ren bil med logo sett fra siden

Fri flyt med vedlikeholdsspyling!

Visste du at det er ditt ansvar å sørge for at det er fri flyt gjennom rørene dine? Ja, det har seg nemlig sånn at selv om vi skyller ut gjennom rørene våre mange ganger hver dag, så vil det samle seg avfall som fett og andre rester i rørene dine som på sikt kan føre til fortetting.

Om du opplever at det klukker i avløpet eller det siver opp en litt dårlig lukt fra sluket ditt – da er det greit å ringe oss og bestille en vedlikeholdsspyling av rørene dine…

Forebygging sparer penger

I mange deler av landet har vi stort behov for flere boliger. Vi bygger nytt og rehabiliterer gammelt – og vi gjør det fort. Vi har stort fokus på gode hus med lavt forbruk og bærekraftige fotavtrykk, men er vi like gode til å tenke på det som skjer utenfor husets grunnmur?

Glenn Arne Syvertsen hos oss i Akershus Miljø AS har tenkt litt på akkurat det. «Vi bygger jo hus der det er plass nå, og da ser vi at vi ikke alltid får det fallet man kunne ønske seg på rørene som går ut av huset. Det resulterer tidvis til at vi ikke får så god fart på vannet gjennom rørene og vi får en sedimentering der partikler legger seg i rørene og skaper fortetting. Dette igjen fører til at flere husholdninger har bruk for hyppige vedlikeholdsspylinger for å sørge for fri flyt i rørene sine.»

bildet viser innsiden av et rør med fettrester

Han fortsetter; «Og det er jo et paradoks at vi skifter ut absolutt alt i det gamle huset vårt, men ikke sender en eneste tanke til de rørene som ligger under gresset i hagen – det er jo ikke sånn at de er noe yngre enn huset som regel! Og den skaden de kan påføre det nyoppussede huset ditt om de tetter seg er det dessverre få som tenker over.»

Hva er vedlikeholdsspyling?

For å være trygg på at også rørene dine er relativt rene, kan det derfor være lurt å gjennomføre en grundig spyling av disse med jevne mellomrom. «Venter du til det har blitt tett vil det garantert koste deg mer enn om du tar deg bryet med å bestille en intervallbasert vedlikeholdsspyling,» sier Glenn. «Det er jo en god forsikring!»

Og det er akkurat det det er. Når du bestiller vedlikeholdsspyling kommer vi og vasker innsiden av rørene dine sånn at alt som har lagt seg av ribbefett og gamle grillsauser kommer helt ut i kloakken og ikke lenger ligger som et stadig økende hinder på innsiden av rørene. En profesjonell spylebiloperatør fra oss, som for eksempel Glenn, vil starte med å høytrykkspyle rørene fra sluket på bad og avløpet der, for så å gå videre til kjøkkenet og spyle derfra og helt ut der rørene er koblet til det kommunale avløpet.

Det brukes ingen kjemikalier i denne prosessen. Det er kun vannet som jobber og når vi er ferdige er rørene dine like rene som om de var helt nye.

Et smart tips er å samle flere naboer om å bestille vedlikeholdsspyling samtidig! «Siden vi stort sett jobber på timesbasis, vil man spare en del på at vi kan jobbe effektivt på ett og samme sted. I tillegg vil man jo da være trygg på at det står bra til med alle rørene i nabolaget.»

bildet viser en kontakt oss knapp

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of all the cookies.