HØYTRYKKSSPYLING

Har du problemer med vann, avløp og tette rør? Da kan høytrykksspyling av rørene dine være løsningen! 

Høytrykksspyling er en miljøvennlig og effektiv teknologi der en vannstråle med et spesielt høyt trykk spyler blant annet tette rør med stor hastighet. Trykket øker på grunn av deler som en kompressor og spesialdyser. Dette gir den nødvendige kraften for å løse opp i rør der utfordringer og blokkeringer er større og mer omfattende.

For de største og kraftigste spylerne skjærer man med de rette dysene vannstrålen gjennom propper. Når det er snakk om jobber vi utfører med en høytrykkspyler på tette rør er det utstyr langt kraftigere og mer avansert enn små spylere man benytter til arbeid på hobbybasis.

Problemer som kan løses med høytrykksspyling av rør kan være blant annet ansamlinger av såpe og fett. Spyling utføres alltid uten skadelige kjemikalier, og med varmt vann som effektivt løser opp disse. 

Denne typen spyling av rør vil normalisere avløpet igjen og fjerner problemet som er et bråstopp i rørene.

For rør med dårlig fall, der vann renner ut men rester som papir og slam blir liggende, kan høytrykksspyling virke forebyggende. Jevn spyling fjerner slam og faren for tette rør reduseres. Forebyggende arbeid holder kostnader, og potensielle skader nede og unna.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of all the cookies.