Bildet viser en lastebil som kjører mot kamera

Hva er en bensin – og oljeutskiller

Prinsippet med en bensin- og oljeutskiller er enkelt og greit at den skiller ut bensin og olje fra avløpsvann, gjerne i forbindelse med vask av biler større maskiner. I all hovedsak skiller den ut tre hovedfraksjoner; sand i bunn, vann i midten og olje på toppen. Dette gjøres for å avverge utslipp av farlige kjemikaler til grunnvannet og i dag omfatter forskriften i all hovedsak næringslivet og større virksomheter.

I noen tilfeller kan den også påvirke oss hjemme. Dersom man bygger en garasje med innvendig aquadren, vil forskriften også gjelde der og du må ha sluk med oljeutskiller. Om den legges utenfor garasjeporten derimot, er man fritatt fra kravet.

Enn så lenge.

I flere land i Europa og mange steder i Sverige er det allerede forbudt å vaske bilen på privat tomt i håp om å begrense utslippene.

Harald Kruse hos Akershus Miljø har jobbet med rens av oljeutskillere i mange år og er ganske tydelig når han snakker om dette; «Det er jo kanskje ikke så farlig med en bil her og en bil der, men til sammen blir det mye – og alt påvirker jo miljøet vårt på sikt! Et forbud også i Norge er nok ikke så langt unna, og etter min mening er det heller ikke feil å tenke i den retning.»

 

Bildet viser en lastebil som vender vekk fra kamera 

 

Hvem må egentlig ha en oljeutskiller?

Kravet til oljeutskiller i forbindelse med virksomhet tar utgangspunkt i forskrifter.

  • Verksteder og anlegg for understellsbehandling
  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy
  • Bussterminaler
  • Garasjeanlegg (også private) med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen
  • Klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell

 

bildet viser en lastebil på en bensinstasjon bakfra

 

Jevnt tilsyn gir trygghet

Men det holder ikke å bare ha en oljeutskiller – du må også følge strenge krav til tilsyn. Og for å opprettholde disse kravene må du:

1)  Sørge for regelmessig tilsyn, kontroller, vedlikehold og tømming av oljeutskilleren

Tømming må foregå minst en gang pr år og utføres av godkjent renovatør eller innsamler. Ved 70–80 % oppbrukt oppsamlingskapasiteten eller et sandfang på ca. 50 % av volumet må man tømme uansett hvor lang intervallen er fra forrige tømming.

Olje og slam defineres som farlig avfall og må leveres inn på egnet mottak.

2) Ta analyser av utløpsvannet

Utføres av tømmeoperatør

3) Sikker transport og avfallsdeklarering av alt avløpsvann

4) Internkontroll

Det må foreligge dokumentasjon på at tilstrekkelige tømmerutiner er etablert og fulgt.

 

En enkel måte å sørge for at man svarer på alle krav underveis er å legge til rette for jevnt tilsyn fra oss i Akershus Miljø. «Vi kjører både faste ruter og ad hoc ved behov til våre kunder,» forklarer Harald. «På den måten tar vi mye av det ansvaret som i utgangspunktet hviler på anleggseieren. Det er tryggere for alle – og sikrer miljøet!»

Ønsker du at vi i Akershus Miljø skal hjelpe deg med å sikrestille at du møter alle utslippskrav fra ditt anlegg er det bare å ta kontakt med oss.

Vi hjelper deg til å bli et trygt alternativ for alle!

bildet viser en kontakt oss knapp