bildet viser to akershus miljø spylebiler

Hva koster det å spyle rør?

Hva koster det å spyle rør? -Det finnes dessverre ikke et enkelt svar på dette spørsmålet og en felles prisliste er heller ikke så lett å oppdrive. Dette skyldes rett og slett at prisen for å spyle rør vil alltid variere avhengig av flere ulike faktorer. Det er derfor viktig at du undersøker litt rundt dette før du velger leverandør. Men en enkel kloakkstopp utført til en minstepris ligger som regel på ca. 3000.- + mva.

Generelt sett kan vi si at kostnadene påvirkes av følgende faktorer:

  • Sted

Prisene varierer gjerne på hvor i landet du befinner deg avhengig av lokale markedsforhold og konkurransesituasjonen.

  • Omfang av jobben

Kostnadene vil avhenge av hvor omfattende rørsystemet er, hvor mange rør som skal spyles, og hvor langt det er tilgjengelig.

  • Tilgjengelighet

Hvis rørene er lett tilgjengelige, vil prisen være lavere. Hvis rørene er vanskelig tilgjengelige eller krever spesialutstyr, kan kostnadene øke. Husk at det viktig for alle hus eiere å gjøre seg kjent med alle innvendige stakeluker, evt. utvendige stakekummer.

  • Sesong

Noen ganger kan det være sesongvariasjoner eller tilbudskampanjer som påvirker prisen. Fett problematikk er det spesielt rundt juletider. I strenge kuldeperioder kan avløpet til og med fryse til av is.

  • Valg av entreprenør eller selskap

Priser kan variere mellom ulike selskaper basert på deres erfaring, omdømme og tilbudte tjenester. Husk alltid på å spørre om det kommer noe i tillegg.

Avdekk ditt behov

Det finnes flere områder og situasjoner der man bør ta i bruk ulike former for spyling av tette rør. Dersom man opplever blokkeringer og avleiringer kan dette gjerne fjernes fra rør ved hjelp av en høytrykksspyler. Denne bruker vannstråler med betydelig kraft for å bryte ned og fjerne fett, avleiringer, rusk og andre hindringer i rørene.

Dette er en metode som har vist seg å være svært effektiv for å gjenopprette normal vannflyt i rørene og kan brukes både i avløpsrør og andre typer rør i boliger eller industrielle anlegg.

For å unngå at det tetter seg helt til er det anbefalt at man gjennomfører vedlikeholds spyling med jevne mellomrom. Dette er en forebyggende tiltakstjeneste for å opprettholde sunn rørtilstand og hindre fremtidige problemer ved at man forebygger blokkeringer, forlenger rørsystemets levetid, reduserer mulige luktproblemer, sørger for tilstrekkelig avløpshastighet og bidrar til en generell kostnadsbesparelse for rørsystemets eier på sikt.

Vedlikeholds spyling

Vedlikeholds spyling kan utføres som en rutinemessig del av bygningens vedlikeholdsplan og sammen med oss i Akershus Miljø kan du legge en god plan for ditt system.

For å få nøyaktig informasjon om kostnadene ved å spyle rør i ditt område, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i Akershus Miljø og be oss om et pristilbud basert på dine spesifikke behov. Vi vil gjerne presisere at det er stor forskjell på å spyle opp en enkel papirstopp eller en liten fettblokkering, ift. det å rense røret for rust og kalkavleiringer.

Enkle kloakkstopper utføres ofte til en to timers minstepris, mens en rens av et avløp før rør rehabilitering kan ta mange timer, og i noen tilfeller dager.

I de tilfeller hvor det er gjentagende kloakkstopp, kan vi også tilby rørinspeksjon. Da får du en film/rapport som sier/viser tilstanden på rørene innvendig. Man oppdager slitasje på rørveggene, hvordan overganger i rørene er, om det kan være et brudd i rørsystemet, om det kan ligge fremmedlegemer å sperre, hvor stikkledninger kommer på, om røret har riktig fall osv.….

bildet viser en kontakt oss knapp