bildet viser en arbeidsbil

Mange «unødvendige» utrykninger

Akershus Miljø AS hadde nesten 300 vaktoppdrag i 2020. En svært stor andel av dem skyldtes tette rør eller avløp i private boliger. Dette er både urovekkende og ofte helt unødig, ifølge kjøreleder Harald Kruse. Tette avløp kan nemlig normalt forebygges med vedlikehold.

 – Vi prioriterer responstiden, og rykker ut på timen hvis vi har anledning til det. Men av de 296 utrykningene vi hadde i fjor, skjer mange på samme tid i forbindelse med jula eller andre høytider, eller når vi har hatt spesielt kraftig og hardt styrtregn. Da kan det fort bli ventetid. Men det er dumt å forlove seg på tid, så vi kommer heller før vi har sagt enn senere, sier Harald Kruse.

Ute av syne – ute av sinn

Kjøreleder Harald Kruse har ansvaret for logistikken hos Akershus Miljø AS. Han disponerer en flåte på 10 utrykningskjøretøy og 12 operatører. Det er ikke alltid tilstrekkelig. Han har akkurat lagt bak seg en jul med litt flere oppdrag enn normalt, og etter den lange kuldeperioden i vinter, forbereder Kruse og kollegene hans seg på et nytt storinnrykk av jobber når vårløsningen kommer for alvor.
– Ofte er det lik at ute av syne er ute av sinn, og avløpsrør er av det vi normalt ikke ofrer så mange tanker på før det er for sent. Men det kan koste både unødige ergrelser og penger, for tette rør kan ofte unngås med riktig vedlikehold, sier Kruse.

Akershus Miljø sine arbeidsmetoder for å unngå tette rør


­- I de fleste tilfeller vil høytrykksspyling løse problemer med tette rør. Dette er en skånsom måte å løse problemet på, og har ofte bedre effekt enn bruk av kjemikalier. Høytrykk spyling av rørene vil løse opp stoppen med det samme, og gjør rørene brukbare igjen, med mindre det har forekommet skade på rørene da de tettet seg, sier Kruse, som forteller at det bare er i et fåtall av tilfellene at det er rørene som er problemet.

– Årsaken er stort sett oppbygging av slamrester, papir som ikke har løst seg opp. Et vanlig problem er at vannet i kloakkrørene ikke klarer jobben med å transportere bort avfall som ikke i utgangspunktet har noe å gjøre der, sier Kruse, som understreker at vann på avveie ofte vil resultere i store skader.
– Som regel holder det med en enkel gjennomgang med høytrykkspyler for å forebygge tetting. Spesielt i eldre hus med betong- eller soilrør lønner det seg å være føre var og legge inn rutinemessig spyling av avløpet, råder kjøreleder Harald Kruse.

– En inspeksjon av rørene i bygget eller boligen vil fort gi et svar på tilstanden på rørsystemet. En slik rørinspeksjon kan utføres på alle typer rør, enten det er snakk om spillvann, overvann, lufterør eller rørene til sentralstøvsugeren din.

KONTAKT OSS PÅ: 2222 5060