bildet viser en bil

Rørinspeksjon for bedre nattesøvn

Hvordan står det egentlig til med rørene dine? Vet du det?

Vel, mange av oss bor i eldre bygninger med rør fra byggeåret. Dersom vi da snakker om et år før 1970, da kan det være smart av deg å bestille en rørinspeksjon. Og du burde kanskje gjøre det til en årlig avtale med en gang. Litt som den sjekken du tar hos legen. Sånn for sikkerhets skyld…

Kartelegging

På 70-tallet fikk vi en slags rørrevolusjon! Da kom plastikken inn i husene våre og erstattet de tidligere rørene i betong og støpejern. I løpet av mange års tjeneste vil disse rørene bli porøse og slitt. De kan lekke eller gå fullstendig i stykker, men det vet ikke du, for alt dette skjer inne i veggene, under gulvet eller i bakken utenfor. For å vite hvordan det står til hos deg må du ta kontakt med oss. Du trenger nemlig en skikkelig rørinspeksjon!

«Vi kan sende inn et kamera og kartlegge alt i ditt anlegg.» Tom René Andresen hos oss i Akershus Miljø AS forteller om jobben han vet gjør størst forskjell for folk. «Etter en gjennomgang kan vi fortelle deg hvor rørene dine går, tegne opp gode anleggskart før rehabilitering og gi en fullstendig tilstandsrapport på anlegget ditt. På bakgrunn av dette kan vi komme med anbefalinger og tilrettelegge for gode vedlikeholdsintervaller i fremtiden.» 

I Oslo jobber Andresen ofte i eldre leilighetsbygg for å sikre at man får nettopp god oversikt over tilstand og plassering av rør. Her opplever man ofte at tegninger av huset har blitt borte i løpet av husets lange levetid. Ved hjelp av den omfattende kartleggingen vil man få et detaljert bilde av anlegget igjen. Dette gir huseier viktig informasjon i forhold til nødvendig vedlikehold, men også om man skal i gang med større renovasjonsprosjekter. 

Rørlegger eller rørinspektør?

Når skal du egentlig ringe rørleggeren din og når er det på høy tid å få tak i en rørinspektør? Det er ikke alltid så lett å vite, men en gylden regel er at rørleggeren legger rørene dine og inspektøren har kontroll over tilstanden.

«Rørleggeren kan absolutt hjelpe deg dersom rørnettet ditt ikke er i god stand, men om du skal vite hvordan det står til, så må du ha en inspeksjon. Om vi ser at rørene dine er tette kan vi spyle dem rene og sørge for fri flyt igjen, men du må vite hva som er problemet for å kunne fikse det på rett måte.» Tom René er helt tydelig; «Rørsystemet ditt er strengt tatt hjertet og kjernen i huset ditt. Du kan rett og slett ikke bo der uten det. Så det å sørge for at rørene dine gjør jobben sin, er en rimelig investering i det periodiske vedlikeholdet av huset ditt.» 

For kostnaden når noe går galt med rør er høy. Langt høyere enn prisen av en inspeksjon eller spyling. Tom René avslutter «Et godt tips er å gjennomføre to inspeksjoner med noen måneder mellom for å kunne sette et godt og riktig intervall på fast rørspyling. Da kan du sove trygt om natta vel viten om at rørene dine er i gode hender.» 

bildet viser en kontakt oss knapp
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of all the cookies.