bildet viser bil med diverse rørutstyr i bagasjen

Rørinspeksjon for god hushelse

bildet viser bil med diverse rørutstyr i bagasjen

Med noen ting er føre var-prinsippet viktigere å følge enn andre. Avløpsrørene dine er en sånn ting. Ikke bare er det ugreit om noe går galt, men det kan fort bli både dyrt og omfattende om du lukker øynene og ser helt vekk fra rådene om jevnlig rørinspeksjon for bedre kontroll på hvordan det står til med rørene dine.

Og du – det er ikke bare i gamle hus og bygninger det kan oppstå problemer!

Sjekk røra dine med rørinspeksjon

Vi sjekker rørene våre for å unngå at det tetter seg og sjekke den generelle tilstanden. «De aller færreste av oss tenker noe særlig på hvor viktig rørsystemet vårt faktisk er!» Tom René Andresen i Akershus Miljø AS sukker nesten litt oppgitt, «det er jo rett og slett helt avgjørende at det fungerer som det skal og at det vi ønsker å få ut, faktisk kommer seg ut!»

Tom René og kollegene sjekker rør til både gamle og nye hus og bygg. Store bygårder i Oslo med mange beboere der avløpssystemet brukes nesten konstant og helt nye anlegg som ikke er tatt i bruk enda. «Det er nesten vel så viktig at vi kommer inn og inspiserer anlegget før det settes i gang, for det er ikke sjeldent vi finner alt fra skruer og rester av byggemateriale til uheldige mengder avrettingsmasse i rørene, og det blir jo ikke borte av seg selv!»

Hvordan unngå tette rør

Det kan være mange årsaker til tette rør, men det som kanskje er aller vanligst, er at innsiden av avløpsrøret dekkes av fett helt til det rett og slett blir tett. Dette kommer av at man skyller for mye ut i vasken og fett og matrester lager det som til slutt blir en propp i røret. Vi kan klare å unngå dette forklarer Tom René Andresen i Akershus Miljø AS; «Om du har en rull med kjøkkenpapir tilgjengelig på kjøkkenbenken, så er det veldig greit å tørke ut fett og sausrester med dette, sånn at du kan kaste det direkte i søpla. Da unngår du det som skaper problemet!»

Et annet viktig poeng er å bruke nok vann! Tom René mener at det beste vi kan gjøre når vi vasker opp en gryte eller en stekepanne er å bruke skikkelig varmt vann og sørge for at vannet renner skikkelig godt mens vi tørker og setter oppvasken tilbake i skapet. «Det er kanskje ikke helt i tråd med råd om strøm- og vannsparing, men det hjelper rørene våre veldig!» For nå sparer vi langt mer på vann enn tidligere, og det merkes. Før brukte vi 12 liter hver gang vi skylte ned i do, men nå er vi nede i under halvparten! «Da kreves det ofte mange flere skyllinger før alt er ute av huset ditt rett og slett…», sier Andresen.

Gode rutiner sparer penger

Rådet fra Akershus Miljø AS er ganske klart; eldre bygninger og anlegg bør inspisere rørene sine annet hvert år, og da spesielt bygårder i Oslo som ikke er pålagt å ha fettutskillere. «I tillegg er jo dette steder der det bor mange mennesker, og mange mennesker betyr mer fett! Når vi avdekker ting før det blir et problem, unngår vi driftsstans og tar problemene før de oppstår. For du kan ikke bo i et hus uten avløpsnett!» avslutter Andresen før han må løpe videre for fortsette spylingen av noen rør.

Så selv om det er lett å glemme at de er der, så husk at avløpsrørene dine er en like viktig del av huset ditt som alt annet – det kan fort bli dyrt å glemme dem…