Rørinspeksjon

Levetiden til gamle rør er begrenset. En rørinspeksjon vil kunne finne årsaken til lukt eller gjentakende tette rør som blir vanligere med alderen. Konstruksjonen på rørledningene får feil ved slitasje og ytre påvirkning desto lengre tid som går, og feilene oppstår gjerne uten forvarsel.

Det som gjennomføres da er en grundig sjekk av rørenes innside.  Filming er en effektiv måte å gjøre undersøkelsen på, fordi rørene ofte ligger skjult eller gravd ned. Inspeksjonen gjennomføres via et kamera, spesialbygd og fjernstyrt, som føres gjennom avløpsrøret. Bildene overføres til en skjerm og etter at kamera hentes tilbake gjennomgås de.

En rapport leveres når problemet er funnet, med en faglig vurdering av tilstanden til røret og anbefalinger om løsning og type reparasjon på skaden.

Hvorfor gjennomføre en inspeksjon?

Det finnes mange grunner til hvorfor man bør gjennomføre en slik inspeksjon av rørende sine. En rørinspeksjon kan brukes til blant annet å kartlegge løpene til rørene og lokalisere dem, søke etter lekkasjer eller finne forstoppelser, eventuelt gjøre en tilstandsvurdering eller kontroll av rørene. Lekkasjesøk brukes for å finne feil på vannrør eller ledninger til drikkevann. Å vite hvor rør går nøyaktig brukes ofte ved restaureringer og byggearbeid.

Rørspyling fjerner feil som rust og korrosjon i eldre rør, røtter og avleiringer. Lekkasjer fra skjøter kan føre til at rørene flytter på seg fordi massene rundt dem blir skylt bort. I verste fall må hele rørsystemet da graves opp og skiftes ut. Men kanskje holder det å kun grave på punktet der den ødelagte delen som skal reparere ligger. Fornying av rørene eller reparasjon av et punkt er en god løsning der rør ligger fint og med riktig helning.

Dette er altså hvorfor en rørinspeksjon er nyttig og smart. Å vite hvordan rør løper og går nøyaktig finne ut hvor rør ligger brukes ofte ved restaureringer og byggearbeid, for å vite den nøyaktige veien rørene løper.

Gjentatte blokkeringer på en rørledning gir grunn til å bestille en rørinspeksjon. Sammen kan vi identifisere og forbedre rørene for eventuelle mangler eller feil.

bildet viser hvordan det ser ut i en kloakk

Er du ute etter rørinspeksjon?

AKERSHUS MILJØ AS
Kirkeveien 2, 1449 Drøbak