Klima i endring – utfordringer i hverdagen

Harald Kruse_regn_paraply

De siste årene har klimaet forandret seg. Vi opplever stadig mer ekstremvær i Norge, og dette fører til oversvømmelser både i gater og kjellere.

Vær til besvær!

Selv om fortvilelse ikke er til å styre unna når man først blir rammet, så er det ting vi kan gjøre for å være bedre forberedt om noe skulle skje. Harald Kruse i Akershus Miljø AS kommer med råd om hva vi bør være oppmerksomme på.

De siste årenes klimautvikling merkes også her på Østlandet. Store deler av ledningsnettet her i landet er ikke dimensjonert for de voldsomme og raske regnskyllene, påpeker Harald.

Kummer fylles raskt opp av slam fra gatene, og vannet har ikke noe sted å gjøre av seg. En konsekvens av det er at vannet renner ned i private anlegg, som kjellere og butikklokaler, og det gjør det til en stor utfordring for alle.

Harald trekker også frem at mye utbygging i byene og store områder med byggverk, kommer i veien for at vannet naturlig kan renne ut i sjøen. Konsekvensene av regnet er ikke bare oversvømmelser, men også jordras.

Mye nedbør, betyr mye jobb

Vi følger med på værmeldingen, og bemanner opp vakttelefonen dersom det er forventet store nedbørsmengder. Ekstremværet er ofte lokalt, og det skal ikke så mye til før det blir fullt kaos. Behovet for hjelp er ofte stort innenfor et mindre geografisk område.

Når vannet har ikke noe sted å gjøre av seg trenger det inn i boliger. Kjelleretasjen er ofte utsatt for inntrenging av vann.

Vi gjør grovjobben med å fjerne grus, sand, regn eller jord. De jobbene man tidligere gjorde manuelt med spade og bøtter, gjør vi nå med store biler som suger og spyler. Så tar skadesaneringsfirmaer over arbeidet, og gjør det som trengs av fuktsanering etc.

Harald Kruse i Akershus Miljø.

Harald sier at de opplever en økt etterspørsel etter faste vedlikeholdsavtaler.

Det er en trygghet å vite at vi er raskt på plass, og kjenner området, dersom vannet stiger. Konsekvensene kan bli så ekstremt store dersom ikke hjelpen kommer raskt nok. Det aller viktigste i en kaotisk ekstremværsituasjon, er nemlig at alle vannveier er kartlagt på forhånd.

Hva kan du gjøre selv?

Været får vi ikke gjort særlig mye med, men vi kan ta noen forhåndsregler. Skulle uværet likevel ramme deg, er det viktig du reagerer raskt, og her gir Harald noen nyttige tips:

Det er viktig med forebyggende tiltak. Kartlegg alle vannveier og sjekk disse årlig. Mange vet ikke hvor vannveiene fra eiendommen går, og har derfor ingen oversikt over tilstanden på disse. Med jevnlige kontroller sikrer du at vannveiene som skal føre vannet vekk fra bygget, er åpne.

Å kontrollere av kummer ikke er tette eller fulle er et viktig forebyggende tiltak.

Samtidig har vi personlig litt av ansvaret for fellesarealer vi alle bruker, og det er ikke mye vedlikehold som skal til, men i en ekstrem situasjon, vil det lille være av stor betydning.

  • Rydding av lekeplasser og gårdsplasser, og enkelt vedlikehold og vask av fellesarealer kan gjøre en stor forskjell for beboerne.
  • Kontroller at kummer ikke fulle.
  • Sjekk at vannveier ikke er blokkert med slam, løv etc. Eventuelt rens dem.
  • Har du enebolig, er det viktig å sjekke dreneringen rundt huset. Dreneringsrørene bør spyles gjennom hvert tredje år, for å sjekke at det ikke er tett. Eventuelle drenskummer må tømmes jevnlig.
Ryddige lekeplasser i nærmiljøet gir et hyggeligere nabolag.

Harald påpeker at dersom du likevel får kjelleren full av vann eller jord, er det avgjørende å få tømt dette så raskt som mulig. Jo lenger dette får ligge, jo større blir skadene.

Rask hjelp – mindre skade

Vann eller jord som blir liggende trenger raskt inn i både gulv og vegger, og gjør store skader. Harald trekker frem at du ikke skal vente for å se om det stopper, men ta grep og tilkalle hjelp allerede når du ser at det fylles opp. 

Responstiden er helt avgjørende for hvor store skadene blir. Vi har reddet mange verdier fordi vi har vært raskt på plass. Det sier seg selv at responstiden her er avgjørende for skadeomfanget.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest