SLAMSUGING

Slamsuging er en felles betegnelse for tømming av sluk, kummer, tanker, sandfang eller rister. Våre spesialbiler  kombinerer spyling med oppsuging av væske og masser. Slammet samles i en tank på bilen før det håndteres, kjøres bort og leveres inn til et godkjent avfallsdeponi.

I avløp samler det seg over tid en hel del, og det skjer gjerne oftere og fortere i rør med kort eller svakt fall. Med tette avløp må vannet finne seg en annen vei ut, og dette kan føre til store skader på rør. Slamsuging gir løpet en grundig rens med høytrykksspyling, og er samtidig veldig skånsomt mot rørene slik at du slipper å bekymre deg for ødeleggelser.

Jevnlig service og vedlikehold fjerner risikoen for oversvømmelser, enten det er en kum eller en septiktank. Godt vedlikehold gir lengre levetid på tanken. Bilene som utfører slamsuging har ulikt utstyr i form av pumper, dyser og vanntanker. Kraften til våre biler gjør at denne typen jobber sjeldent byr på problemer.

Lang tid med mye slam og ingen vedlikehold kan gjøre problemene større og større. Hvis en slik jobb og service uteblir kan det i verste fall resultere i en total oversvømmelse over et område. Godt vedlikehold sikrer deg mot problemene og at kostnadene holder seg lave.

bildet viser en arbeidsbil