SLAMSUGING

Slamsuging er tømming av sluk, kummer, tanker, sandfang eller rister. Spesialbiler kombinerer spyling med oppsuging av væske og masser. Slammet samles i en tank på bilen før det håndteres, kjøres bort og leveres inn til et godkjent avfallsdeponi.

I avløp samler det seg over tid en hel del, særlig de med kort eller svakt fall. Slamsuging gir løpet en grundig rens, og skåner det samtidig for ødeleggelser. Jevnlig service og vedlikehold fjerner risikoen for oversvømmelser, enten det er en kum eller en septiktank. Godt vedlikehold gir lengre levetid på tanken. Bilene som utfører slamsuging hare ulikt utstyr i form av pumper, dyser og vanntanker.  Kraften til bilene gjør at jobben sjeldent byr på problemer.

Problemene kan bli større og større, og hvis servicen uteblir kan total oversvømmelse skje over et område.  Godt vedlikehold sikrer at kostnadene holder seg lave.