SUPERSUGER

En supersuger fjerner det meste av både tørre og våte masser:
Fettutskillere, oljetanker, shingel fra tak, stubbloftleire, pukk, murstein, og leca. Sement uten vann, kornsiloer og isolering i eldre hus er andre områder supersugeren gjør jobben.

En supersuger kan fungere som gravemaskin og gjøre jobben på mindre oppdrag der større maskiner ikke kommer til. Hvis det skal legges drenering på trange områder bak en husvegg, eller kabler i bakken der bruk av gravemaskin er en for stor risiko. Da benyttes vakuumgraving. Sugebilen fyller oljetanker med singel eller sand, blåser singel på plass, eller suger ut sand fra kjelleren, som sparer masser av tid og krefter.

Det sparer kostnader og er miljøvennlig å bruke sugebil til mindre graveoppdrag for å fjerne våte eller tørre masser. Masse og omfattende arbeid avgjør pris, men dette får du ved å kontakte oss.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of all the cookies.