Oljeutskiller

FETT- ELLER OLJEUTSKILLE
For både fett- og oljeutskillere er eier pålagt av kommunen å ha tømmeavtale med et godkjent firma, og et minimumsantall tømminger per år. Vi tømmer deres fett- eller oljeutskiller på en trygg og effektiv måte.

TØMMING AV OLJEUTSKILLER
Verksteder og andre plasser med risiko for at vannet blir forurenset av mye olje, er pålagt å ha oljeutskiller. Dere bør tømme oljeutskilleren hver gang den nærmer seg full, og det er pålagt med tømming minimum en gang i året i de fleste kommuner.

TØMMING AV FETTUTSKILLER
Om bedriften har fettutskiller skal denne tømmes minst 4 ganger i året, det er her små variasjoner avhengig av kommunen bedriften er hjemmehørende i, er dere i tvil kan du ta kontakt med oss.

TØMMEAVTALE
Tømming av fettutskiller eller oljeutskiller skal gjøres av godkjent firma for å sikre at avfallet blir håndtert på en miljøvennlig måte. Derfor er eier pålagt å ha en fast tømmeavtale med satte intervaller for tømming.

Vi tilbyr tømmeavtaler på olje- og fettutskillere plassert alle steder i Akershus eller Oslo, og kommer til avtalt tid hver gang. Ta kontakt med oss for pris og vilkår for din tømmeavtale i dag.