Rørinspeksjon

Vi utfører rørinspeksjon på alle typer vann- og avløpsrør. En rørinspeksjon vil kunne kartlegge rør og avløp, oppdage skader og finne årsaken til gjentatte blokkeringer.

RØRINSPEKSJON
Med inspeksjonskamera til rørkontroll på rør opp til 300 mm, kan vi hjelpe deg med de fleste inspeksjonsjobber.

RØRINSPEKSJON MED KAMERA
Ved inspeksjon av rør fører vi et lite kamera inn, slik kan begynnende problemer som lekkasjer, opphoping av slam og andre uheldige situasjoner oppdages fort. Ved noen inspeksjoner trenger vi å spyle rørene på forhånd, men ved sjekk av for eksempel problemområder, kan det være enklere å oppdage hvor slam hoper seg opp uten forhåndsspyling av rørene. Dette vil vi gi beskjed om.

UTFALL AV RØRINSPEKSJON
Etter rørinspeksjonen vil du som kunde motta en utfyllende rapport, bilder og video fra inspeksjonen. Ved spørsmål om kontrollresultatet er vi selvsagt behjelpelige med disse.

Ved behov tilbyr vi gunstige løsninger for rens og spyling av rør, trengs det ytterligere arbeid for å løse problemer med rørsystemet, kan vi ofte anbefale lokale rørleggere som kan hjelpe.