Tette rør

ER DET FULL STOPP I AVLØPSRØRET? KLOAKK I KJELLEREN? ELLER TRENGER DU KANSKJE BARE SPYLING SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK? VI HØYTRYKKSPYLER TETTE RØR.

Vi kommer gjerne og høytrykkspyler rørene for deg om du har tette rør, uansett situasjon.

Tette avløp, kloakk i kjelleren og tette vannrør forekommer både i hjemmet og hos bedrifter. I et fåtall av tilfellene er det rørene som er problemet: Stort sett skyldes det oppbygging av slamrester, papir som ikke har løst seg opp. Et vanlig problem er at vannet i kloakkrørene ikke takler jobben med å transportere bort avfall som ikke i utgangspunktet har noe å gjøre der.

Høytrykkspyling løser i de fleste tilfeller problemer med tette rør, spyling av rør er en skånsom måte å løse problemet på, og har ofte bedre effekt enn bruk av kjemikalier. Høytrykkspyling av rørene vil løse opp stoppen med det samme, og gjør rørene brukbare igjen, med mindre det har forekommet skade på rørene da de tettet seg.

UNNGÅ TETTE RØR

Tette rør kan ofte unngås med riktig vedlikehold. Vi utfører både rørinspeksjon og spyling av rør som tiltak for å unngå tett kloakk.

Høytrykkspyling hjelper ofte ved rør med dårlig eller lite fall og større risiko for akutt stopp. Slike rør tettes oftere enn andre, fordi vannet får fri vei mens slam og papir ofte blir igjen, og dermed får muligheten til å bygge seg opp.

Rørinspeksjon utføres i hovedsak med et lite kamera som føres inn i rørsystemet. Dette gjør det mulig å oppdage problemer med rørenes vinkler og tilstand. Ofte kommer også årsakene for at rørene blir tette i utgangspunktet frem ved en rørinspeksjon.

Unngå å kaste avfall og fremmedlegemer i vasker og toaletter, og pass på at rister og lignende blir renset regelmessig, så vil det sjelden oppstå problemer med avløpsrørene.

FORBYGGENDE SPYLING

 

For å unngå at rørsystemer i større bygninger som boligblokker, kontorbygg og borettslag eller sameier får tregere vannføring over tid, kan det være fornuftig å avtale forebyggende spyling av rørene.

Rensing av vann- og avløpsledninger vil fjerne blokkeringer og løse problemer som tregt sluk og illeluktende avløpskummer, og på sikt senke vedlikeholdskostnadene.

HØYTRYKKSPYLING AV TETTE RØR - ILLUSTRASJON

Illustrasjon for spyling av tette rør.