Tømming av septiktank

Med årene har det blitt strengere regler ved tømming av septiktank. Enten du har lukket septiktank eller slamavskiller, må den nå tømmes av kommunen eller et godkjent firma, dette kan vi hjelpe deg med.

HVOR OFTE BØR SEPTIKTANKEN TØMMES?
Dette avhenger av flere ting, og kommunen din vil pålegge deg en minimumsfrekvens for tømming. Om denne informasjonen er vanskelig å finne, kan du ta kontakt med oss, så skal vi finne ut av det for deg.

Hovedsaklig bør minirenseanlegg og lukket septikanlegg tømmes en gang per år, mens slamavskillere kan tømmes litt sjeldnere, her vil det holde med en gang hvert andre år, ta kontakt med oss om du vil ha et overslag på frekvens av tømming på ditt anlegg.

HVORDAN VITE AT SEPTIKTANKEN ER FULL?
Dette varierer på både type tank og hvor lett den er å se nedi, men den bør uansett tømmes jevnlig. Det er risiko i å vente til tanken er full før den blir tømt, ettersom septiktanker ofte vil bli tette om nivået med fast masse tar opp for mye plass.

Ring oss med informasjon om størrelsen på tanken deres og hvor mange som bor i husstanden, så er det mulig å anslå sånn cirka hvor ofte den bør tømmes for å sikre optimal funksjonalitet.

TØMMEAVTALE
Vi tilbyr selvsagt kundeavtaler for tømming av septik, uansett hvordan anlegg du har. Vi tømmer avløpsanlegg i Akershus og Oslo, i tillegg til andre nærliggende områder.

Er det noe du lurer på i forhold til pris eller anbefalt intervall på en slik tømmeavtale, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for mer informasjon.

RELEVANTE TJENESTER
AKUTT TØMMING AV AVLØPSANLEGG
I noen situasjoner kan det være behov for akutt tømming av anlegget, dette skjer blant annet om anlegget har blitt overbelastet på noe vis, om deler av anlegget har gått tett, eller i tilfeller hvor nye eiere har tatt over boligen og gamle eiere har slurvet med tømming av anlegget.

Ved mistanke om behov for tømming utover vanlig tømmeintervall, bør du ta kontakt med oss på telefon. I slike tilfeller vurderer vi sammen om det er nødvendig å tømme utenfor ordinære tømmetider, og hva som eventuelt bør forsøkes før vi kommer.

TANKRENS
I tillegg til tømming av septiktank, utfører vi tankrens. Da spyler vi ren septiktanken eller slamavskilleren din, og sier i fra om noe er galt eller bør utbedres før anlegget tas i bruk igjen. Tankrens bør utføres med jevne mellomrom for å sørge for at anlegget fungerer som det skal.