Tømmetjenester

Akershus Miljø tilbyr en rekke tømmetjenester, og vi har bred erfaring innen blant annet tømming, rensing og spyling av tanker og rør. Det er viktig å fokusere på vedlikehold av disse områdene for å sikre velfungerende systemer, samt forhindre at både problemer og kostnader vokser når vedlikeholdsarbeid forsømmes.

God og effektiv tømming og tankrens er viktig. Dersom du trenger tankrens for sanering eller tankrens for videre drift bistår vi deg gjerne med dette, og vi har god kunnskap om både innvending tank og nedgravde tanker. Vi tilbyr også tømming av sandfang, hvilket er viktig arbeid for å forebygge tette rør. Dersom sandfang ikke tømmes vil dette kunne føre til tette rør, forurensning og oversvømmelse, hvilket gjør det viktig å tømme sandfang i tide.

Det samme gjelder tømming av oljeholdig sand i vaskehall, bensinstasjon eller på verksteder, som krever spesiell behandling og deklarasjon, eller tømming av vei og gatesluk. Regelmessig og god tømming her vil være viktig for å forhindre vannskader ved oversvømmelse, og blir spesielt relevant i perioder med mye nedbør.

Akershus Miljø bistår også gjerne kundene våre med rensing av borehull, suging av boreslam og spyling av avløpsrør. Ikke bare er dette en god investering for å forhindre ubehagelig lukt og forurensing, men regelmessig vedlikehold her vil også bety tid, penger og frustrasjon spart.

Annet viktig tømmearbeid vi kan være til hjelp med er tømming av septiktank, tømming av tette tanker, renseanlegg, gråvannskummer og slamavskillere. Alle rør og kummer burde fra tid til annen tømmes, og dette inkluderer også pumpekummer, pumpestasjoner, overvannskummer, aquadren og sandfangsrister.

Tømming av oljeutskillere og fettutskillere

Tømming, rengjøring og kontroll av oljeutskillere er kritisk forebyggende arbeid for å sikre at ikke oljesøl ender opp med å forurense omgivelsene. Det samme gjelder tømming og rengjøring av fettutskillere, og det finnes kommunale forskrifter for å sikre at dette viktige tømmearbeidet utføres skikkelig. Vi i Akershus Miljø tilbyr derfor fast tømmeavtale til våre kunder, for å sikre at det ikke går i glemmeboka.

Tømming av tørre og våte masser med Supersuger

Når det kan være vanskelig for andre biler eller gravemaskin å få gjennomføre tømming stiller vi opp med vår supersuger for å hjelpe kunder med både tørr og våtsuging av masser. Sugersuger passer også perfekt for fjerning av stubbloftsleire, tømming av stubbloft, utgraving av kjeller, blåsing av pukk singel stein eller suging av isolering, grus, sand, kornsiloer eller løs leca. Supersugeren er også perfekt for arbeid rundt suging av grøfter, fjerning av løsmasser rundt vann, avløpsrør og røtter, samt fremsuging av ustabile kummer.

Er du ute etter tømmetjenester?

AKERSHUS MILJØ AS
Kirkeveien 2, 1449 Drøbak