Ny veileder for fettutskiller

Skjermbilde-2020-09-29-132210

I sommer kom Vann og avløpsetaten i Oslo kommune med sin nye veileder for fettholdig avløpsvann. Mens den forrige var på to, er den nye på 13 innholdsrike sider. Det illustrerer hvor stort problemet med fettholdig vann er.

«Fett i avløpet er et stort problem og kommunen bruker mye penger på å vedlikeholde, spyle rent og holde ledningsnettet fri for fett. Høyt innhold av fett og organisk materiale i avløpsvannet er også problematisk for renseanleggene», heter det i introduksjonen til veilederen.

Vår erfaring er at det ikke bare er Oslo kommune som må bruke store ressurser på å holde ledningsnettet fettfritt, og vi regner med at også de andre kommunene i hovedstadsområdet vil innføre strengere restriksjoner når det gjelder dette.

Kravene kan skjerpes ytterligere

I januar 2019 kom det en ny forskrift for fettholdig avløpsvann. Denne forskriften gjelder på nasjonalt nivå, og er krystallklar: Alle virksomheter som produserer fettholdig avløpsvann skal ha fettutskiller, og den skal tømmes en gang i året. Kommunene kan, som Oslo har gjort, skjerpe inn kravene ytterligere.

Om betydningen av fettutskiller skriver Vann og avløpsetaten i Oslo kommune:

«Fett i avløpsnettet fører til problemer med drift av rør, pumper og renseanlegg. Når fettet blir avkjølt, stivner det og har lett for å akkumulere seg på innsiden av avløpsrørene. Over tid vil rørene tettes og føre til at avløpsvann ikke blir ført videre til avløpsrenseanlegget. Tette avløpsrør kan medføre skade på både hus og miljø. Oversvømmelse av kjellere og forurensning av bekker, elver og Oslofjorden er ofte resultatet. I tillegg vil fett og andre matrester føre til at det blir flere rotter i avløpsnettet, noe som øker sjansen for at de kommer inn i hus og bygninger.»

Tømmeavtale med godkjent virksomhet

I Oslo kommune skal fettutskillere tømmes minst fire ganger i året, og arbeidet skal utføres av en godkjent virksomhet. Det er også strenge krav til vedlikehold, kontroll og rapportering. I forskriften heter det at: «Det skal til enhver tid foreligge en signert avtale om tømming, service/kontroll og prøvetaking av fettutskilleranlegget.» Vi i Akershus Miljø AS tilbyr tømmeavtaler på fettutskillere i hele gamle Akershus og Oslo. Ta kontakt med oss for pris og vilkår for din tømmeavtale i dag. Ta kontakt på 2222 5060.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest